Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Rezumatul lucrării poate fi trimis folosind aplicația on-line sau la adresa de mail corina.balan@pproevents.com până la data de 01.05.2023, inclusiv. 

Vă rugăm să respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

 • maxim 300 cuvinte;
 • redactat în limba română și în limba engleză;
 • fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat
 • redactare cu diacritice.

Rezumatul trebuie să cuprindă: 

 • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 300 de caractere;
 • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (in cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
 • afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
 • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
 • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
 • in cazul prezentărilor film video, rezumatul consta in scurta prezentare
 • nu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres. Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea evenimentului!

Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 01.05.2023, ora 23:59!